Tilt window-French casement

Tilt window-French casement

Turn window fittings: With our window locks, handle espagnolettes and casement stays, you can operate any sash or casement window. Available in various finishes to match your other door fittings and interior.

Draairaambeslag van Artitec

Met onze raamsluitingen, espagnoletten en uitzetijzers kunt ieder draairaam of uitzetraam bedienen.  Leverbaar in diverse finishes passend bij uw overige deurbeslag en interieur.